Zoptymalizowany model programowania aplikacji wieloplatformowych


Razem z wydaniem SDK v3.2 (i wyższych) środowisko Matali Physics jest przygotowane na zoptymalizowany model programowania aplikacji wieloplatformowych. W modelu tym możesz tworzyć aplikacje dla wielu systemów operacyjnych z jedną, wspólnąujednoliconą bazą kodową w C++. Możesz współdzielić większość kodu pomiędzy wszystkimi platformami.

 

Ogólny schemat modelu:

Ogólny schemat modelu

 

Specyficznym elementem każdej platformy jest jej warstwa kontekstu. Przykładowa warstwa kontekstu dla każdej obsługiwanej platformy dostarczana jest z pełnym kodem źródłowym w Matali Physics SDK. Wszystkie warstwy kontekstu możesz swobodnie modyfikować, dostosowując do własnych potrzeb.Numer artykułu: 68
Wysłany: Sun, Oct 5, 2014 3:07 AM
Ostatnio zmieniony: Sun, Aug 15, 2021 4:08 AM

Adres URL: https://www.komires.net/article.php?id=68